Speedbådskørekort

Sejl selv på det åbne hav

Har du en drøm om at sejle med en speedbåd, være yachtskipper eller få et duelighedsbevis? Så kan du på en sejlerskole, som tilbyder intensive sejlerkurser til fritidssejlere lære på flere niveauer.
tager du et speedbådscertifikat, lære du bl.a. søvejsregler, afmærkninger i danske farvande, vigeregler samt sikkerhed til søs. Efter undervisningen af disse kommer du til en teoriprøve, efter teoriprøven kommer turen til det praktiske. Under den praktiske del af undervisningen lære du, hvordan du styre efter et kompas, manøvrere en speedbåd på åbent hav og i høj fart. Du lære ydermere at føre båden sikkert tilbage i havn og ikke mindst, hvordan du udføre korrekt mand-over-bordmanøvre. Den praktiske del af speedbådskørekortet tager ca. 4 timer.

Efter du har taget både speedbådsteori prøven og du har været igennem den praktiske del på 4 timer, så er du  klar til speedbådsprøven. Speedbådsprøven fastlægges af Søfartsstyrelsen, og man aflægger en prøve ved en bemyndiget censor, hos en godkendt udbyder. Der skal betales 500,- i forbindelse med aflæggelsen af speedbådsprøven.
Betalingen af 500,- dækker censor + kortudstedelse, brændstof, båd og benyttelse af materialer til prøven. Din censor må kun opkræve et gebyr fastsat af udbyderen, restbeløb til speedbådsprøven dækker sejlerskolens omkostninger i forhold til afholdelse af speedbådsprøven.
Når du har bestået dit speedbådscertifikat og fået dit speedbådskort, så er du berettiget til at sejle 15 meter. Dit speedbådscertifikat er gyldigt i både dansk og internationale farvand. Hvilket giver dig re til at sejle med dansk flag i hele verden. Sejlads af både længere end 15 meter, kræver det en yachtskippereksamen.

Kvalifikation til yachtskipper

Ønsker du at kunne sejle længere end 15 meter efter dit speedbådscertifikat, så skal du bestå et yachtskipper 3-bevis. For at kunne bestå dette, skal du have et gyldigt duelighedsbevis eller et speedbådskørekort. Et yachtskipper kursus er et dybdegående kursus med erfarne instruktører, som sikrer dig gode forudsætninger til beståelse af den endelige eksamen. Yachtskipper 3-kursus er er for dig, som allerede har et speedbådskørekort og duelighedsbevis, hvorfor kurset udelukkende er et teoretisk kursus med en teoretisk køreprøve.
Under yachtskipper kurset får du viden omkring emner, som indeholder navigation, sømandskab, søret, meteorologi og søvejsregler, hvilket berettiger dig til at sejle op til en længde på 24 meter, med en motorkraft på maksimalt 100kw eller 136 hk. Ønsker du at sejle op til 750 kw eller 1020 hk, hvilket kræver en duelighed i motorpasning, som du ligeledes kan få på et sejler kursus.